.
 
12345678910111213141516
titlecat
توماس کارلایل هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسدحکیمانه فلسفی
کن بلانچارد کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کندحکیمانه فلسفی
ضرب المثل روسی گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستندحکیمانه فلسفی
ایچک آدیزس مدیری که تنها به سود می اندیشد مانند تنیس بازی است که به جای توپ ، چشم بر تابلو امتیازها دوخته است حکیمانه فلسفی
امام علی (ع) آن کس که گرفتار بیماری از خود راضی بودن است ، زشتی ها در وی آشکار می گردد حکیمانه فلسفی
جان دیوئی زندگی خود را تبدیل به مدرسه ای برای یاد گرفتن کنحکیمانه فلسفی
هانری دونومتر بسیار نادر هستند کلماتی که ارزششان بیشتر از سکوت باشدحکیمانه فلسفی
منتسکیو باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانیدحکیمانه فلسفی
آلبرت هوبارد ارزش مرد به ارزشی است که برای وقت خود قائل می شودحکیمانه فلسفی
پاسکال هرچه فکر شما بزرگ باشد به همان اندازه بیشتر به افکار دیگران احترام می گذاریدحکیمانه فلسفی
امام رضا (ع) نیکوکاری پس اندازی جاودان استحکیمانه فلسفی
جرجی زیدان در میان همه آلام و مصیبت ها تنها یاد خداوند انسان را تسلی می دهدحکیمانه فلسفی
راسل خط مستقیم ، نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاه ترین راه استحکیمانه فلسفی
فرانکلین تجربه ، مدرسه ای است که محصلین خود را با قیمتی گران ، بار می آوردحکیمانه فلسفی
ولتر سوال های هر کس بیش از جواب هایش او را می شناساند حکیمانه فلسفی
توى مار پله ى زندگى مهره نباش که هرچى گفتن بگى باشه تاس باش که هرچى گفتى بگن باشه!حکیمانه فلسفی
در آسانی ها خدا را بخوان تا در سختی ها صدایت برایش آشنا باشد .حکیمانه فلسفی
هر تغییر و تحولی که برای جهان آرزو میکنی، اول در وجود خودت آن را ایجادکن. گاندیحکیمانه فلسفی
خوشبختی حقیقی از آن کسانی است که افکار خودشان را به طرف چیزی غیر از خوشبختی خودشان برگردانده باشند!!!حکیمانه فلسفی
رای شناخت بهتر آدمها کافیست یکبار بر خلاف میلشان عمل کنی ..حکیمانه فلسفی
12345678910111213141516