.پنل (sms) تبلیغاتی

_____________________________________________نرم افزار تخصصي ویژه نمایندگي هاوکارگزاريهاي بيمه

_____________________________________________نرم افزار بهای تمام شده

_____________________________________________نرم افزار اتوماسیون اداری

_____________________________________________نرم افزار حسابداری

_____________________________________________آموزش WCF

_____________________________________________برنامه نویسی ماژولهای Dotnetnuke

_____________________________________________برنامه نویسی و تدریس خصوصی Turbo Pascal

_____________________________________________برنامه نویسی به زبان لینگو

_____________________________________________مشاوره در پروژه جاوا

_____________________________________________برنامه نویسی تحت وب PHP , MySqll , JAVA

_____________________________________________C# Silverlight WPF ASP.Net

_____________________________________________برنامه نویسی تحت وب و شیرپوینت

_____________________________________________آموزش sql server

_____________________________________________آموزش jquery در asp.net

_____________________________________________مرورگر فارسی کندر Kondar Browser

_____________________________________________بازی نویسی با C و Java

_____________________________________________برنامه نویسی فرز CNC

_____________________________________________برنامه نویسی به زبان های #C,c

_____________________________________________پروژه های نقشه کشی صنعتی

_____________________________________________
آگهی های نرم افزار